Här kan du läsa våra allmänna köpvillkor hos FabrikenDirekt. Här finns också nyttig information om frakt, leveranstider, garanti och returer

Allmänna villkor

Dessa allmänna köpvillkor (”Villkoren”) gäller när du eller det företag som du företräder (”Kunden”) gör en beställning från oss via www.fabrikendirekt.se  (”Webbplatsen”).

Avtal ingås på svenska mellan Kunden (d.v.s. dig eller det företag som du representerar) och Fabrikendirekt.se (Fratribus Sweden AB org.nr 5592348568).

Villkoren gäller för såväl konsumenter som företag. Notera att i vissa delar skiljer sig villkoren åt beroende på om du gör din beställning som konsument eller som representant för ett företag.

Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år, inte stå under förmyndarskap och i övrigt ha kapacitet att ingå avtal.

Du som handlar som en företrädare för ett företag ska ha, och garanterar härmed att du har, behörighet att ingå avtal och genomföra köp för det företag du representerar, d.v.s. Kundens, räkning.

Avtal och beställning

Beställning görs via Webbplatsen och i samband med detta accepterar du Villkoren. Beställning som sker via e-post eller telefon kan tyvärr inte behandlas.

Vid beställning skickar Fabrikendirekt.se så snart som möjligt en orderbekräftelse till Kunden som bekräftar beställningen och ett avtal mellan dig och Fabrikendirekt.se har därmed ingåtts. Fabrikendirekt.se har rätt att i enskilda fall neka eller ändra beställningen (exempelvis om Kunden har uppgett felaktiga personuppgifter).

Produktinformation

Fabrikendirekt.se reserverar sig för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation samt felaktiga priser eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. Fabrikendirekt.se har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen och att löpande göra produktändringar och förbättringar. Observera att Fabrikendirekt.se aldrig restnoterar produkter som är tillfälligt slut. Produkter som är tillfälligt slut måste beställas om på nytt vid ett annat tillfälle.

Bilder över produkter på Webbplatsen, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer.

Informationen på Webbplatsen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Fabrikendirekt.se.

Priser

Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Fabrikendirekt.se priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Eventuella betalnings- och fraktavgifter anges separat. Priserna redovisas både innan beställningen och i orderbekräftelsen.

Fabrikendirekt.se är inte bunden av sådana felaktiga prissättningar som Kunden insåg eller borde ha insett. Om ett felaktigt pris har angetts för en produkt som Kunden har beställt kommer vi att underrätta dig och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan köpet genomförs. Fabrikendirekt.se reserverar sig för eventuella skrivfel och prisändringar på grund av ändrad moms, förändring i valutaläget, inköpspriser samt ändring av lagstadgade avgifter.

Kampanjer och erbjudanden

Fabrikendirekt.se kan från tid till annan erbjuda kampanjer och erbjudanden för olika produkter. För produkter som ingår i sådana kampanjer gäller det förmånligare priset eller de förmånligare villkoren under den period som finns angiven på Webbplatsen eller så långt lagret räcker.

Kampanjer och erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter så länge det inte uttryckligen anges.

Fabrikendirekt.se förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar.

Betalning

Kunden kan betala sitt köp genom kortbetalning med de vanligen förekommande kortalternativen samt de övriga betalningsalternativ som anges på Webbplatsen. Fabrikendirekt.se förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalningsalternativ.

Leverans och transport

Fabrikendirekt.se levererar endast produkter till adresser inom Sverige. Kostnaden för frakt tillkommer vid beställningen om inget annat uttryckligen framgår. Observera att begränsningar i leveransalternativen kan förekomma.

Outlöst leverans

Kunden är skyldig att lösa ut, hämta ut eller ta emot sin leverans enligt de anvisningar som från tid till annan lämnas av Fabrikendirekt.se eller av fraktbolaget. Beroende på Kundens val av leveransalternativ får Kunden en avisering som visar var och när paketet ska hämtas eller tas emot.

För paket som ej löses ut, hämtas ut eller tas emot har Fabrikendirekt.se rätt att ta ut en avgift på 150 kronor för Fabrikendirekt.se merkostnader såsom returfrakt etcetera.

Ångerrätt vid distanshandel

Vid distanshandel har du som är konsument alltid 14 dagar på dig att ångra ditt köp i enlighet med gällande konsumenträttslagstiftning.

Ångerrätt innebär att du som konsument har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att du eller någon av dig angiven person tagit emot den beställda produkten (ångerfristen).

Om du vill ångra ditt köp ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Fabrikendirekt.se om detta INNAN ångerfristen har löpt ut. Du ska i ett sådant meddelande ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter du ångrar om beställningen innehåller flera produkter. Du kan välja att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram, se här.

Vid köp via Webbplatsen har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion har Fabrikendirekt.se rätt att göra ett värdeminskningsavdrag på det belopp som ska återbetalas. Värdeminskningsavdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde.

Från ångerrätten undantas vissa produkter. I samband med beställning av en produkt för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta på Webbplatsen. Produkter som undantas från ångerrätten är t.ex. produkter som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Våra munskydd kan på grund av hälsoskydds- och hygienskäl endast returneras för återbetalning om förpackningens försegling inte har brutits.

Vid utövande av ångerrätten ska produkten skickas till Fabrikendirekt.se inom 14 dagar räknat från det datum du meddelade Fabrikendirekt.se om att du ångrar dig. Mejla alltid till webshop@fabrikendirekt.se för att få all information om aktuella fraktsätt. Produkten ska skickas till Fabrikendirekt.se. När Kunden ångrar sitt köp betalar Kunden själv kostnaden för returfrakten. Returen ska skickas direkt till adressen och inte via ombud. Returer skickade till ombud kommer inte hämtas ut och går i retur till avsändare.

Kunden ansvarar för produktens skick efter det att Kunden har tagit emot produkten samt under returfrakten. Fabrikendirekt.se rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackningen, som skall vara i nyskick,  väl emballerad i ett yttre emballage med spårbar försändelse.

Fabrikendirekt.se betalar snarast tillbaka beloppet inklusive avgift för betalsätt och fraktkostnader (ej returfrakt). Om ångerrätten avser endast en del av en order betalar Fabrikendirekt.se inte tillbaka avgift för betalsätt och fraktkostnader. Fabrikendirekt.se har rätt att göra ett värdeminskningsavdrag från beloppet samt göra avdrag vid köp av returfrakt enligt ovan. Återbetalning sker senast inom 14 dagar från och med det datum Fabrikendirekt.se tog emot ditt meddelande om att du ångrar dig. Fabrikendirekt.se får dock vänta med återbetalningen tills Fabrikendirekt.se tagit emot produkten eller Kunden har visat att produkten har sänts tillbaka. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som Kunden valde vid beställningen, om annat inte uttryckligen har avtalats.

Garanti

Fabrikendirekt.se lämnar i regel ett års garanti på samtliga produkter från och med produktens ursprungliga inköpsdatum. För produkter med längre garanti än ett år framgår garantitiden av respektive produktbeskrivning på Webbplatsen eller av produktens förpackning.

För att åberopa garantin måste relevant inköpsbevis, kvitto, följesedel etc. medfölja reklamationen. Garantin omfattar inte kostnader för reparationer vid annan verkstad, såvida inte annat avtalats i förväg med Fabrikendirekt.se. Observera att särskilda garantivillkor kan gälla för produkter från andra leverantörer och tillverkare.

Garantin täcker fel som orsakats av material- eller produktionsfel. Ett sådant fel som visar sig inom garantitiden ska anses ha funnits vid köpet. Slitage, felaktig användning och förbrukningsmaterial täcks inte av garantin. Utan att det påverkar dina rättigheter enligt lag, förbehåller sig Fabrikendirekt.se rätten att reparera eller byta ut produkten vid reklamation under garantitiden.

Returnera produkt

Vid retur för Ånger står du som kund för returfrakten. Tänk på att du alltid står för risken vid transport till Fabrikendirekt.se. 

Mejla alltid till webshop@fabrikendirekt.se för att få all information om aktuella fraktsätt vid en retur. Returer skickade till ombud kommer inte hämtas ut och går i retur till avsändare. Kunden ansvarar för produktens skick från det att Kunden har tagit emot produkten tills produkten åter är hos Fabrikendirekt.se.

Inköpsbevis samt ifyllt returformulär måste finnas med för att en retur skall kunna hanteras av Fabrikendirekt.se.

Vid Garanti- eller Reklamationsärende ber vi dig att ta kontakt med Fabrikendirekt.se så hjälper de er att ordna med transport in för undersökning.

Reklamationsrätt

Vid beställning via Webbplatsen har Kunden alltid tre års reklamationsrätt från den dag Kunden mottagit produkten. Kund som önskar göra gällande fel i produkten ska så snart som möjligt efter att felet upptäcktes kontakta Fabrikendirekt.se. För att reklamationen ska vara giltig måste den göras inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid.

Kunden ska undersöka produkterna när de tas emot och eventuella skador på emballaget ska anmälas direkt till speditören eller utlämningsstället.

Kunden reklamerar en felaktig produkt genom att först anmäla detta till Fabrikendirekt.se på webshop@fabrikendirekt.se . Fabrikendirekt.se tar beslutet om produkten skall återsändas eller ej. OM produkten skall återsändas får kunden all information om aktuella fraktsätt via kontakten som kunden mejlat med. När Kunden reklamerar rekommenderar vi att returformuläret på Webbplatsen fylls i och fysiskt inkluderas i sändningen som returneras. Detta gör att vi snabbare kan hantera returen och göra en eventuell återbetalning.

Kunden ansvarar för produktens skick efter det att Kunden har tagit emot produkten samt under returfrakten. Fabrikendirekt.se rekommenderar att produkten skickas i sin originalförpackning och att denna emballeras väl i ett yttre emballage med spårbar försändelse.

Tänk på att Kunden måste hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. Fabrikendirekt.se löser inte ut produkter som returneras utan mot postförskott eller efterkrav.

När Fabrikendirekt.se har tagit emot den reklamerade produkten och konstaterat att reklamationen är giltig kommer Fabrikendirekt.se att kompensera Kunden i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller en ny produkt kommer att skickas. Om det inte är möjligt eller om Fabrikendirekt.se annars bedömer det kostnadseffektivt kan en återbetalning istället komma att ske.  Om Kunden stått för returfraktkostnaden återbetalas även den om reklamationen godkänns. Observera att Fabrikendirekt.se har rätt att neka reklamationen om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lagstiftning och att Fabrikendirekt.se i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakten.

Om Fabrikendirekt.se ska återbetala köpbeloppet sker det utan onödigt dröjsmål efter att reklamationen har godkänts, dock senast inom 14 dagar. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som Kunden valde vid beställningen. Om Kunden har betalat sin order med kontokort återbetalas returen till samma kontokort.

Om reklamationen inte är giltig i enlighet med gällande lag och därför inte godtas ska Kunden på begäran av Fabrikendirekt.se betala en undersökningskostnad. Om Kunden väljer att inte ta tillbaka produkten eller om Kunden väljer att på egen bekostnad reparera produkten hos Fabrikendirekt.se tas ingen undersökningskostnad ut.


Kunduppgifter och kundkonto

Kunden bekräftar att de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med beställningen är korrekta och fullständigt ifyllda och ansvarar för sådana uppgifter som är felaktiga. Fabrikendirekt.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med beställningen.

Kund som är ett företag garanterar att den person som har registrerat kundkontot samt eventuella övriga användare är behöriga att utföra åtgärder samt genomföra köp för Kundens räkning på Webbplatsen. Kund som är ett företag är ansvarig för alla åtgärder som utförs av dess användare under inloggning på Kunden kundkonto.

Om Fabrikendirekt.se misstänker att inloggningsuppgifter eller ett kundkonto missbrukas eller om användandet annars bryter mot Villkoren har Fabrikendirek.se rätt att stänga av Kunden och/eller dig som användare. Fabrikendirekt.se har även rätt att oavsett anledning tilldela dig nya inloggningsuppgifter. Om beställning görs i någon annan persons namn utan dennes medgivande kommer händelsen att polisanmälas.


Ändring av Villkoren

Fabrikendirekt.se har rätt att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Fabrikendirekt.se har informerat Kunden om ändringarna.


Tillämplig lag och domstol

Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och, utan hinder av vad som anges under stycket nedan, avgöras i Sverige av allmän domstol.

Den som är konsument kan kontakta sin kommuns konsumentvägledning eller Konsumentverkets upplysningstjänst ”Hallå Konsument” för att få rådgivning och information. Den som är konsument har också rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan nås antingen via www.arn.se eller genom adress Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer Fabrikendirekt.se ARN:s rekommendationer.

En konsument kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som du når via https://ec.europa.eu/consumers/odr.